al contingut a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament. El tractament de dades es realitza d’acord a les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els tractaments de dades que es realitzen des del web són:

Tractament

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Serveis i tràmits

Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i d’acord amb la legislació.

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de l’Ajuntament.

Activitats

Tractarem les seves dades per a la gestió i organització de les activitats de l’Ajuntament. Les imatges de les activitats podran ser publicades per a la difusió de l’acte.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi celebrat l’activitat. Després d'això es conservaran com a part del registre històric de l’Ajuntament.

Bústia de contacte

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.

 

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment com a propi interessat o en qualitat de representat o tutor legal i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.


En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

 

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.


La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i l'aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

 

Per dur a terme les activitats i serveis de l’Ajuntament fem ús de serveis (Seu electrònica, hostatges del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

 

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

 

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Peramola, Carrer Frederic Ribó nº 8, 25790 Peramola (Lleida) o a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/peramola).

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic ajuntament@peramola.ddl.net o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a l’Ajuntament de Peramola, Carrer Frederic Ribó nº 8, 25790 Peramola (Lleida).

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.