al contingut a la navegació Informació de contacte

Decret de l'Alcaldia núm. 96/2021, de data 9 de juliol de 2021

Resolució per la qual entre altres, es declara aprovada definitivament la llista d'admesos i exclosos (amb els motius d'exclusió), es nomena els membres del Tribunal qualificador, i es convoquen les proves.