al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació de convocatòria i bases que han regir la selecció d'una plaça de Personal d'oficis

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Peramola, de data 14 de maig de 2021, es va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça de Personal d'oficis, per proveir un lloc de treball de Peó de la Brigada de manteniment, en règim de personal laboral fix, inclosa en l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup E (Agrupacions Professionals), així com procedir a la seva publicació.

DIMARTS 25 MAIG 2021

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 14 de juny de 2021 (inclòs).

Bases publicades íntegrament al:

BOP núm. 99 de data 2021 

- i, a l'e-TAULER

Trobareu tota la informació i documentació a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Peramola a l'apartat Convocatòries de personal.

Fitxers adjunts