al contingut a la navegació Informació de contacte

Notícies

Aprovació de convocatòria i bases que han regir la selecció d'una plaça de Personal d'oficis

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Peramola, de data 14 de maig de 2021, es va aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça de Personal d'oficis, per proveir un lloc de treball de Peó de la Brigada de manteniment, en règim de personal laboral fix, inclosa en l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup E (Agrupacions Professionals), així com procedir a la seva publicació.

Document Actions