al contingut a la navegació Informació de contacte

Modificació puntual núm. 4 del POUM de Peramola

L'Ajuntament de Peramola ha aprovat inicialment, en sessió plenària del dia 20 de desembre de 2021, la Modificació puntual núm. 4 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal -POUM- de Peramola (Exp. MODIF. POUM/1-2021), la qual se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al Butlletí de la Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament, i a la WEB municipal, als efectes de poder examinar l'expedient i adduir els suggeriments, alternatives o al·legacions que es considerin oportuns.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l'Ajuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, i a la plana web http://peramola.cat/

Anunci a l'e-Tauler

Anunci al Diari Segre del dia 05/02/2022

Anunci al BOP

Seu electrònica de l'Ajuntament de Peramola: Govern obert i transparència

INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL DIA 08/03/2022 (INCLÒS).

Fitxers adjunts